Peter Kassenaar JavaScript jQuery

Boekbespreking: Handboek JavaScript en jQuery

Het is goed om te weten hoe JavaScript – de taal waarmee de functionaliteit van websites bestuurd wordt – en de uitbreidingsbibliotheek jQuery werken. Het Handboek JavaScript en jQuery is erg goed geschikt om dit te begrijpen. Goed voor mensen die meer van hun WordPress sites willen begrijpen en voor mensen die zelf met deze talen willen gaan bouwen.

Duidelijk geschreven

Kassenaar schrijft al erg lang boeken over IT onderwerpen in het Nederlands en zijn stijl is erg prettig. Het is erg verhalend en leesbaar, niet heel droog. Hij heeft ook oog voor wat mensen vaak fout doen en staat hier vaak bij stil. In het begin willen mensen het toekenen van waarden aan variabelen (a = 1) en het vergelijken van variabelen met een waarde (a == 1) nog wel eens door elkaar halen. Kassenaar weet dit soort dingen en staat er extra lang bij stil om het in het geheugen te prenten. Erg didactisch.

Constant in verandering

Als je kijkt naar boeken die over JavaScript en jQuery verschenen zijn valt al snel op: het verandert. Om de vier jaar en misschien wel sneller veranderen talen ingrijpend. Althans, veel van de syntaxis blijft hetzelfde, maar de best practices veranderen toch wel erg snel. Was het ooit nog gebruikelijk om opdrachten in html elementen op te nemen, zoals <button onClick=”mijnFunctie();”>Klik op mij!</button>, nu is het uit den boze om code in html op te nemen. Strikt gescheiden is het devies.

Het is daarom ook goed om eens in de zoveel tijd een dergelijk boek te lezen (dit boek, uit 2013, is eigenlijk alweer “oud”). Om weer eventjes bij te zijn en om de theorie weer aan je voorbij te zien trekken. Zo ben je beter uitgerust. Dat het nu goed is om bijvoorbeeld in jQuery voor event handlers de function .on(“click”, function(){… te gebruiken en niet langer .click(function(){… was voor mij nieuw. Ook het feit dat je zo events kunt binden aan DOM elementen hoger in de hiërarchie om zo niet steeds dynamisch toegevoegde elementen nog van event handlers te hoeven voorzien, was nieuw en een uitkomst. Maar het wordt al technisch. Het punt is: lees zo nu en dan een boek om bij te blijven. Wat internettechnologie betreft is dat echt onmisbaar.

Presentatie van uitbreidingen

Prettig is de kennismaking aan het eind van het boek met verschillende jQuery plugins. Dit soort plugins zijn te vergelijken met WordPress plugins, alleen ze worden hard in de code ingeladen en niet door middel van het WordPress CMS. Rauwer dus, maar het idee is hetzelfde: plugins van anderen breiden gemakkelijk je eigen functionaliteit en mogelijkheden uit.

In het bijzonder is interessant de jQuery UI uitbreiding. Met deze uitbreiding beschik je meteen over handige tools en widget. De bekende kalender die verschijnt als je op een veld klikt om een datum in te vullen is bijvoorbeeld afkomstig uit jQuery UI.

Datepicker   jQuery UI

Waarom handig voor WordPress?

Waarom is het nou handig om JavaScript en jQuery een beetje te kennen als je toch met WordPress werkt dat alles voor je regelt? Omdat je soms toch moet ingrijpen. Het is wel goed om te weten waarom sliders, kalenders, fotogallerieën, tabs en accordeon blokken doen wat ze doen, en hoe ze het doen. Een ingreep is soms nodig, en niet eens zo moeilijk. Het kan om een regeltje gaan dat aangepast moet worden, of een variabele die moet worden vervangen. Het scheelt dan wel als je zelf weet hoe dat moet.

Bovendien is het wel leuk om te zien waar al die handige elementen vandaan komen. Het maakt je wijs en onafhankelijk. Je kan sneller iets in een paar minuten waar je anders een developer makkelijk honderd euro voor betaalt.

Peter Kassenaar. Handboek Javascript En jQuery. Van Duuren Media.