Posts

handboek-seo

Boekbespreking: Handboek SEO

Veel mensen weten nog steeds niet goed wat SEO is. Misschien zijn ze er inmiddels achter dat het search engine optimization betekent, maar dat zegt ze nog niet echt veel. Het is in wezen ook moeilijk te vatten is, waar het eigenlijk een denkwijze is die op alles wat je met je website doet kan worden toegepast. Het boek Handboek SEO kan deze zienswijze goed vatten en uitleggen hoe je het op alle aspecten van je website kunt doorvoeren.

Read more

jquery-de-basis

Boekbespreking: jQuery de Basis

Men stelt steeds hogere eisen aan websites. Het is voor veel bezoekers inmiddels niet meer voldoende om slechts informatie te krijgen op wat heet een “brochure” website. Zelfs al is die informatie goed gepresenteerd en voorzien van mooie afbeeldingen, dan nog kan een bezoeker wat missen. Hij wil iets doen, hij wil meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het salariskompas van intermediair. Dat is een dienst die een informatieverschaffer, intermediair is immers een tijdschrift, aanbiedt om zo bezoekers aan zich te binden. Het internet ontwikkelt zich dus steeds meer als een platform voor applicaties en niet langer als slechts een verzamelplek van informatie. jQuery is één van de dingen die dergelijke veranderingen mogelijk maken.

Read more

corehtml5canvas

Boekbespreking: Core HTML5 Canvas

De gebruikelijke talen waar een website zich van kan bedienen, te weten html, css en javascript, laten soms grafisch wat te wensen over. Al snel ben je aan het goochelen met <div> elementen en zoek je naar oplossingen voor problemen die eigenlijk onnodig lijken te zijn, maar slechts het resultaat zijn van het feit dat webpagina’s aanvankelijk niet gemaakt zijn met een geavanceerde grafische interface in gedachten. Daar is sinds een aantal jaar een oplossing voor: het html5 <canvas> element. Maar wat kun je met dit element? Dat wordt in het boek core html5 canvas van David Geary uitgebreid besproken.

Read more