religieuze-kant-van-marketing

De religieuze kant van marketing

De manier waarop marketing is ingericht doet soms zeer sterk denken aan een religieuze gemeenschap. Dit is een onderwerp dat uiteraard op dit blog zeer vaak aan de orde zal komen.

Het jargon

Al vrij snel valt op dat marketing in het algemeen en internet marketing in het bijzonder religieuze trekjes hebben. Laten we bij het jargon beginnen. Termen als “conversion” en “evangelization” vliegen je om de oren. Dat zijn termen die werkelijk één op één afkomstig zijn uit de religieuze sfeer. Om iets specifieker te zijn, ze klinken naar het evangelisch protestantisme in de Verenigde Staten. En dat is misschien ook nieteens zo heel raar.

De houding

Waarom dat zo is leg ik graag in een ander blogartikel uit. Zoals al gesteld, dit onderwerp zal vaker ter sprake komen. Maar hier wil ik in het algemeen de overeenkomsten schetsen en die stoppen niet bij woorden. Het enthousiastme is uiteraard ook opvallend, en iets dat veel religieuze gemeenten kenmerkt. Een gedeeld gevoel van bevlogenheid, een gevoel dat je iets kunt bereiken zelfs al valt daar rationeel aan te twijfelen en het geloven in een kracht, zij het je eigen kracht, het zijn allemaal zaken met een zeer sterke religieuze echo.

De handelswijze

Wat volgt er dan op overtuiging? Het handelen er naar. Ook hier valt veel overeenkomst te zien. Mensen zijn er van overtuigd dat iets mogelijk is, dus ze zullen ook niet opgeven. Tegenslag wordt niet gezien als nederlaag, maar als een beproeving. Als het doel maar in het zicht blijft dan zal de onderneming slagen, zo wordt gedacht. Er zijn misschien wel cijfertjes die aanleiding geven daarin te geloven, maar het gaat wel verder dan cijfers alleen. Mensen zetten alles aan de kant, hebben er alles voor over, “gaan er helemaal voor.” Ze zetten er alles voor op het spel, in de volle overtuiging dat ze zullen slagen.

Triomf in de nederlaag

En zelfs al slaagt het niet. Dan is er de troost dat ze het gedaan hebben. Ze hebben niet opgegeven, nooit. Ze zijn doorgegaan en ze zijn in hun project blijven geloven. Waarom zou dat eigenlijk goed zijn? Dat is een geloofsovertuiging, dat het beter is om tot het bittere eind door te blijven gaan dan om vroegtijdig op te geven en op safe te spelen. Die gedrevenheid, dat geloof in een hoger doel waar het eigen leven in dienst van wordt gesteld, er is veel religie in te herkennen. Het zal in detail nog zeer vaak de revue passeren.

1 reply

Comments are closed.